c/d Multi Care Stress

Description

c/d Multi Care Stress სრულფასოვანი  დიეტური საკვები კატებისათვის,  რომელიც შექმნილია სტრუვიტის ქვების რეციდივის შესამცირებლად (ქვედა საშარდე გზების დაავადების მიზეზი კატებში) ,  კატის საშარდე სისტემის და სტრესისი მკურნალობისთვის,ქათმით ( 1,5 კგ)